Страницы: 1/0/0, 1/1/0, 1/2/0, 1/3/0

 • З метою реалізації своєї
 • реалізації своєї діяльності
 • своєї діяльності
 • патруль: -
 • патруль: - Видає,
 • Видає, переоформлює,
 • переоформлює, видає
 • видає дублікати
 • дублікати та анулює
 • та анулює дозвіл на
 • дозвіл на спеціальне
 • на спеціальне
 • використання водних
 • водних біоресурсів
 • водних біоресурсів у
 • рибогосподарських водних
 • об’єктах
 • об’єктах (їх
 • (їх частинах),
 • частинах), підтвердження
 • підтвердження законності
 • законності вилучення
 • водних біоресурсів із
 • із середовища їх
 • їх існування та
 • їх існування та перероблення
 • та перероблення продуктів
 • продуктів
 • лову відповідно до
 • до
 • до законодавства
 • України. -
 • України. - Видає та
 • - Видає та скасовує
 • скасовує передбачені
 • передбачені
 • законодавством
 • документи на
 • документи на право
 • на право добування
 • добування
 • водних біоресурсів, а
 • а також на
 • а також на право
 • на право переселення та
 • переселення та утримання в
 • та утримання в неволі чи
 • в неволі чи
 • чи напіввільних умовах
 • біоресурсів. -
 • -
 • Забезпечує організацію
 • та здійснює
 • здійснює державний нагляд
 • державний нагляд (контроль)
 • нагляд (контроль) у галузі
 • у галузі
 • галузі
 • та відтворення
 • та відтворення водних
 • роботи з
 • роботи з штучного
 • з штучного розведення,
 • розведення, вирощування
 • вирощування риби,
 • риби, інших
 • інших
 • водних біоресурсів, їх
 • їх використання у
 • у рибогосподарських
 • водних об’єктах (їх
 • (їх частинах). -
 • Здійснює державний
 • контроль
 • контроль технічного
 • технічного стану
 • стану рибозахисних
 • рибозахисних споруд,
 • споруд,
 • проведення рибозахисних
 • заходів на
 • на водозабірних та
 • та інженерних
 • та інженерних спорудах
 • спорудах
 • меліоративних систем.
 • Здійснює контроль за
 • за дотриманням
 • використання лімітів
 • лімітів (частки
 • лімітів (частки лімітів) та
 • лімітів) та
 • вилову водних
 • вилову водних біоресурсів.
 • - Надає в
 • Надає в установленому
 • установленому порядку
 • порядку пропозиції та
 • пропозиції та здійснює
 • та здійснює контроль
 • контроль щодо
 • щодо рівневого
 • рівневого режиму роботи
 • режиму роботи
 • рибогосподарських
 • водних об’єктів. -
 • об’єктів. -
 • - Здійснює державний
 • нагляд
 • нагляд (контроль) за
 • (контроль) за
 • правил використання,
 • порядку придбання та
 • та збуту водних
 • водних біоресурсів. -
 • - Готує та
 • - Готує та вносить в
 • вносить в
 • в установленому порядку
 • порядку пропозиції
 • порядку пропозиції щодо
 • щодо вдосконалення
 • вдосконалення
 • законодавства з
 • питань, що
 • питань, що належать до
 • що належать до
 • до повноважень
 • Держрибагентства.
 • Держрибагентства. -
 • - Бере участь у
 • Бере участь у роботах з
 • у роботах з
 • з ліквідації
 • наслідків
 • наслідків надзвичайних
 • ситуацій природного
 • природного
 • та техногенного
 • характеру, які
 • характеру, які спричиняють
 • які спричиняють або можуть
 • або можуть спричинити
 • можуть спричинити
 • погіршення
 • умов існування
 • умов існування або масову
 • або масову загибель
 • масову загибель водних
 • заходи з
 • заходи з питань
 • з питань охорони,
 • охорони, використання і
 • використання і
 • і відтворення
 • водних біоресурсів та
 • та регулювання рибальства.
 • рибальства. -
 • - Складає і
 • Складає і надає за
 • надає за належністю
 • за належністю інформацію та
 • інформацію та звітність
 • та звітність за
 • результатами основної та
 • основної та інших видів
 • та інших видів
 • діяльності. -
 • - Здійснює передбачені
 • заходи щодо
 • заходи щодо регулювання
 • щодо регулювання
 • - Контролює
 • - Контролює подання
 • подання суб’єктами
 • суб’єктами
 • аквакультури звітної
 • інформації
 • інформації щодо
 • щодо обсягів
 • обсягів виробництва
 • виробництва продукції
 • продукції аквакультури,
 • аквакультури,
 • контролює діяльність
 • суб’єктів
 • аквакультури під
 • під час розведення та/або
 • розведення та/або
 • та/або
 • та немісцевих
 • та немісцевих видів
 • видів гідробіонтів.
 • гідробіонтів. -
 • Забезпечує належне
 • опрацювання
 • опрацювання поданих
 • поданих користувачем
 • користувачем документів
 • документів для
 • для здійснення
 • здійснення
 • штучного розведення,
 • вирощування
 • вирощування риби, інших
 • риби, інших водних
 • інших водних біоресурсів та
 • біоресурсів та їх
 • та їх використання
 • в спеціальних товарних
 • товарних рибних
 • господарствах. -
 • у розробленні та
 • у розробленні та виконанні
 • та виконанні державних
 • державних та
 • та регіональних
 • регіональних цільових
 • цільових програм, що
 • програм, що стосуються
 • стосуються розвитку
 • рибного господарства та
 • господарства та рибної
 • та рибної
 • промисловості,
 • і відтворення водних
 • біоресурсів та
 • регулювання рибальства.
 • - За дорученням
 • За дорученням Голови
 • Держрибагентства виконує
 • виконує інші
 • інші завдання,
 • завдання,
 • визначені законодавством
 • про Управління Державного
 • Державного агентства
 • агентства рибного
 • господарства у м.
 • у м. Києві та
 • у м. Києві та Київській
 • та Київській області за
 • області за посиланням.
 • за посиланням.