Страницы: 1/0/0, 1/1/0, 1/2/0

 • 12 червня у приміщенні
 • у приміщенні Київської
 • ОДА відбулась робоча
 • відбулась робоча зустріч
 • зустріч щодо питань
 • щодо питань розробки
 • питань розробки та
 • та впровадження
 • впровадження обласного
 • обласного проекту
 • проекту
 • Київської обласної дитячої
 • дитячої школи
 • дитячої школи безпеки
 • безпеки KidSafe .
 • KidSafe . Зустріч
 • Зустріч проходила під
 • проходила під
 • голови КОДА
 • Кучера. Також на заході
 • присутні начальник
 • Мухін, представники
 • КОДА: Наталія
 • Онопрієнко-Капустіна
 • (Служба у
 • (Служба у справах дітей
 • у справах дітей та сім‘ї),
 • дітей та сім‘ї), Тетяна
 • сім‘ї), Тетяна
 • Балашова (Департамент
 • освіти і
 • освіти і науки),
 • і науки), Марина
 • Марина Попатенко
 • Попатенко (Департамент
 • (Департамент молодіжної
 • молодіжної політики та
 • політики та
 • виховання) та
 • та інші. Метою
 • робочої групи
 • робочої групи є сприяння
 • групи є сприяння
 • сприяння
 • органів державної
 • органів державної влади та
 • влади та суспільства
 • та суспільства у
 • у вирішенні проблем
 • вирішенні проблем безпеки
 • проблем безпеки
 • і виживання дітей
 • дітей України.
 • дітей України. Особливо в
 • Особливо в умовах дії
 • в умовах дії шкідливих і
 • дії шкідливих і
 • і небезпечних
 • факторів природного,
 • техногенного,
 • криміногенного
 • характеру. На
 • характеру. На Київщині
 • Київщині функціонує
 • функціонує шість
 • шість центрів
 • центрів
 • соціальної реабілітації
 • дітей, які
 • дітей, які постраждали
 • які постраждали від
 • від фізичного чи
 • фізичного чи іншого
 • чи іншого насилля.
 • насилля.
 • патруль планує
 • планує провести для них
 • провести для них
 • для них теоретичні і
 • і практичні
 • навчальні заходи, а саме:
 • роботи в
 • роботи в акваторії
 • роботи в акваторії водойм,
 • водойм, лекції
 • лекції щодо правил
 • щодо правил поводження
 • поводження на воді та
 • на воді та кризі, а
 • воді та кризі, а також в
 • в екстремальних умовах
 • умовах під
 • умовах під час нещасного
 • час нещасного випадку.
 • випадку. Крім цього,
 • Крім цього,
 • цього, рибоохоронці
 • проведуть фінал
 • проведуть фінал обласних
 • фінал обласних змагань КОДА
 • змагань КОДА дитячої
 • школи безпеки
 • Kidsafe . Впровадження
 • та удосконалення
 • інноваційних форм і
 • і методів
 • і методів роботи з
 • роботи з дітьми й
 • з дітьми й молоддю щодо
 • й молоддю щодо формування
 • щодо формування навичок
 • навичок збереження
 • збереження та захисту
 • та захисту життя є
 • життя є досить
 • є досить важливим
 • важливим аспектом.
 • аспектом. Київський
 • патруль підтримує
 • ініціативу
 • ініціативу КОДА та
 • КОДА та усіляко
 • та усіляко сприятиме
 • сприятиме розвитку і
 • розвитку і
 • і патріотичному вихованню
 • молоді,
 • молоді, формуванню в
 • формуванню в неї
 • в неї
 • загальнолюдських
 • цінностей , -
 • Мухін. Крім цього,
 • цього, він надав
 • цього, він надав пропозиції
 • надав пропозиції
 • щодо створення
 • школи дитячої
 • школи дитячої риболовної
 • дитячої риболовної
 • майстерності та
 • та реабілітації
 • та реабілітації дітей
 • дітей
 • шляхом фаунотерапії
 • (лікування за
 • (лікування за допомогою
 • за допомогою риб). Це
 • риб). Це також
 • Це також стане
 • стане запорукою
 • запорукою формування в
 • формування в підростаючого
 • підростаючого покоління
 • покоління
 • бережливого
 • ставлення до
 • ставлення до природних
 • до природних
 • ресурсів. Довідкова
 • інформація: Захід
 • проходив в
 • проходив в рамках
 • в рамках реалізації
 • обласної комплексної
 • Програми
 • Програми підтримки
 • підтримки сім’ї та
 • сім’ї та забезпечення
 • та забезпечення прав
 • прав дітей Щаслива
 • дітей Щаслива родина –
 • Щаслива родина – успішна
 • успішна країна до
 • країна до 2022 року.
 • до 2022 року. Зазначена
 • року. Зазначена програма
 • програма була
 • була затверджена з
 • затверджена з
 • з метою формування у
 • у дітей та
 • у дітей та молоді
 • та молоді свідомого
 • свідомого прагнення до
 • прагнення до здорового
 • до здорового способу
 • способу
 • життя, набуття стійких
 • стійких навичок
 • стійких навичок безпечної
 • безпечної поведінки в
 • поведінки в оточуючому
 • в оточуючому
 • середовищі, а
 • а також уміння
 • а також уміння надати
 • надати допомогу в
 • допомогу в екстремальних
 • в екстремальних умовах та
 • умовах та володіння
 • та володіння